Riktlinjer för pH-värde, ammoniak- och nitratnivåer för både sötvatten- och saltvattenakvarier.

Vattenvärden för sötvatten

Om du har sötvatten i ditt akvarium (det är det allra vanligaste!) gäller följande vattenvärden:

1. pH-värde i sötvatten

För ett sötvattenakvarium i hemmet är det ideala pH-värdet vanligtvis mellan 6,8 och 7,8.

2. Ammoniaknivå i sötvatten

Ammoniaknivåerna i ett sötvattenakvarium bör vara nära noll, eftersom höga halter av ammoniak kan vara skadligt för fiskar och andra akvarieväxter.

3. Nitrit och nitrat i sötvatten

Nitritnivåerna ska också vara nära noll, eftersom höga halter nitrit kan vara giftigt för fiskar. Nitratnivåerna i ett sötvattenakvarium kan vara något högre, upp till 40-50 ppm, men det är viktigt att förhindra att nitrathalterna blir för höga genom regelbundna vattenbyten och korrekt filtrering.

4. Temperatur i sötvatten

För de flesta sötvattensfiskar är den ideala temperaturen på 24-26 grader celsius. Vissa arter föredrar dock varmare eller kallare temperaturer, så det är viktigt att göra en forskning innan man bestämmer vilka fiskar man ska ha i sitt akvarium.


Vattenvärden för saltvatten

För dig som istället har saltvatten i akvariet gäller följande vattenvärden:

1. pH-värde i saltvatten

För ett saltvattenakvarium i hemmet är den optimala pH-nivån vanligtvis mellan 8,0 och 8,4.

2. Ammoniak i saltvatten

Ammoniaknivåerna bör vara nära noll, på samma sätt som i sötvattenakvariet.

3. Nitrat och nitrit i saltvatten

Nitritnivåerna ska också vara nära noll. Nitratnivåerna i ett saltvattenakvarium kan vara något lägre än i sötvattenakvariet, vanligtvis upp till 20-30 ppm. Även i saltvattenakvarium är det viktigt att förhindra att nitrathalterna blir för höga genom regelbundna vattenbyten och korrekt filtrering.

4. Temperatur i saltvatten

För saltvattenakvarier varierar temperaturen mer och kan ligga mellan 26-29 Celsius, beroende på vilka typer av koraller och fiskar som finns i akvariet.


Testkit

För att testa pH-värdet, ammoniak- och nitratnivåerna i både sötvatten- och saltvattenakvarier kan man använda ett vattentestkit. Testerna bör utföras regelbundet, minst en gång i månaden.

Om värdena inte ligger inom rekommenderade intervall kan man justera vattnet genom att byta ut en del av akvariets vatten eller använda speciella vattenbehandlingsprodukter.

De här underhållsrutinerna är avgörande för att dina fiskar och koraller ska vara friska och trivas i sina akvarier.


Lycka till!

Sist men inte minst — lycka till! Tar du det bara lugnt, är noggrann och testar vattnet regelbundet kommer det gå jättebra för dig.

Hör av dig till oss om du undrar över något!


Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar eller andra typer av misstag på sidan. Vi gör alltid vårt bästa och arbetar för att informationen ska vara korrekt och aktuell.