Vad är skillnaden mellan ett akvarium och ett terrarium? Här går vi igenom vad de olika orden betyder.

Akvarium eller terrarium?

Akvarium och terrarium är två olika typer av behållare som används för att hålla olika typer av djur, så det är viktigt att skilja mellan akvarium och terrarium så du inte råkar köpa fel.

  • Ett akvarium är en behållare som används för att hålla fiskar och andra vattenlevande djur. Det innehåller vanligtvis vatten och kan utrustas med filter och värmare för att skapa en optimal miljö för fiskarna.

  • Ett terrarium en behållare för att hålla landbaserade djur som reptiler eller amfibier. Det innehåller vanligtvis inte vatten och istället rymmer substrat för att efterlikna djurets naturliga habitat.

Vanliga djur

Här samlar vi de vanligaste djuren i ett akvarium respektive ett terrarium.

Vanliga djur i akvarium

I akvarium är fiskar det vanligaste valet av djur, men det finns också andra vattenlevande djur som snäckor och kräftdjur som kan hållas i akvarium.

Vanliga djur i terrarium

I terrarium är reptiler och amfibier vanliga, till exempel ödlor, ormar, sköldpaddor och grodor.


Utrustning

Även utrustningen som behövs skiljer sig åt när det kommer till akvarium och terrarium.

Utrustning i akvarium

Ett akvarium kan utrustas med flera olika produkter för att skapa en optimal miljö för fiskarna, bland annat ett filter som hjälper till att rena vattnet och hålla det klart, en värmare för att hålla en konstant temperatur i vattnet, belysning som efterliknar naturligt solljus för att stödja växtlivet och ge fiskarna en naturlig dagsrytm, samt olika dekorationer som stenar eller plastväxter för att skapa en mysig och bekant miljö för fiskarna.

Dekorationer i terrarium

I ett terrarium för reptiler och amfibier finns det andra produkter för att efterlikna djurets naturliga habitat, så som värmelampor eller värmemattor för att skapa rätt temperaturförhållanden, belysning som efterliknar naturligt solljus för att stödja växtlivet och ge djuret en naturlig dagsrytm, samt terrariedekorationer såsom stenar, träbitar eller plastväxter för att skapa en stimulerande miljö.


Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar eller andra typer av misstag på sidan. Vi gör alltid vårt bästa och arbetar för att informationen ska vara korrekt och aktuell.