Håll dina fiskar glada genom att övervaka pH-nivåerna i ditt akvarium - en viktig del av fiskskötsel!

Vad är pH?

pH är ett mått på surhetsgraden i ett ämne. Det kan ha en avgörande effekt på vattenmiljön i ett akvarium och därför är det mycket viktigt att övervaka pH-nivån om man har akvariefiskar.

pH står för "potentialen för vätejoner" och mäts på en skala från 0 till 14, där 7 (mitt emellan lägst och högst) är neutralt. En pH-nivå under 7 är sur och en pH-nivå över 7 är alkalisk.

I ett akvarium kan pH-nivån påverkas av flera faktorer, så som:

 • vattentemperatur
 • vattenhårdhet
 • näringsämnen
 • syrenivå
 • rengöringsintervall

pH och akvariefiskar

Akvariefiskar tål variationer i pH-nivåer olika mycket, och en alltför hög eller låg pH-nivå kan vara skadlig för deras hälsa och välmående.

För låg pH-nivå

Till exempel kan en pH-nivå som är för låg för vissa akvariefiskar orsaka andningssvårigheter — och till och med död, i värsta fall.

För hög pH-nivå

I en alkalisk miljö (högt pH-värde) kan också fiskar uppleva stress och sjukdomar som fenröta.

Kontrollera pH-nivån

Det är viktigt att regelbundet kontrollera pH-nivån i akvariet och vidta åtgärder vid behov; en pH-sänkande produkt kan hjälpa till att sänka pH-nivån om det är för högt, medan en pH-höjande produkt kan hjälpa till att höja pH-nivån om det är för lågt.

Det är också viktigt att se till att näringsämnen och syrenivåerna är lämpliga för de specifika fiskarna som hålls i akvariet.

pH-mätare

För att kontrollera pH-värdet i ditt akvarium använder du en pH-mätare. Det finns olika typer av pH-mätare tillgängliga, inklusive digitala och analoga (mätstickor).

Att tänka på

När du reglerar pH-nivån i ditt akvarium är det väldigt viktigt att tänka på följande:

 1. Reglera pH-nivån gradvis för att undvika dramatiska förändringar som kan påverka fiskhälsan.
 2. Använd pH-mätare för att övervaka pH-nivån regelbundet och justera vid behov.
 3. Se till att vattentemperaturen och vattenhårdheten är lämpliga för de specifika fiskarna i akvariet.
 4. Undvik övermatning av fiskarna, vilket kan leda till överskott av näringsämnen och en ökning av pH-nivåerna.
 5. Byt ut en del vatten i akvariet regelbundet för att hjälpa till att hålla pH-nivån i balans.

Så länge du är noggrann och följer instruktionerna har du ingenting att oroa dig för!

Sammanfattning

pH är viktigt att känna till och tänka på när man har ett akvarium hemma. Att hålla koll på och reglera pH-nivån när det behövs håller dina fiskar friska.

Det är viktigt att du känner till vilket pH-värde som är bäst för just dina fiskar, och att du tar de steg som behövs för att nå dit. Med fel pH-nivå kan dina fiskar skadas, och det vill vi ju inte!


 • Artikel: Akvariefiskar och pH: Allt du behöver veta
 • Uppdaterad: 19 mars 2024
 • Adress: akvariet.nu/vad-ar-ph
Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar eller andra typer av misstag på sidan. Vi gör alltid vårt bästa och arbetar för att informationen ska vara korrekt och aktuell.