Säger man egentligen akvarium eller akvarie — vad är rätt? Här går vi igenom ordet akvarium och hur det böjs i svenska språket.

Vad betyder akvarium?

Under 1800-talet, när intresset för akvarier och den marina världen växte i samhället, började ordet "akvarium" användas för att beskriva behållare för att hålla vattenlevande djur. Detta ord är en avledd form av det latinska ordet "aquarium", som betyder "vattenbehållare".

Med tiden har ordet "akvarium" blivit etablerat som det korrekta ordet för att beskriva en behållare för att hålla fiskar och andra vattenlevande djur.

Akvarium eller akvarie?

I talspråk används väldigt ofta singularformen "akvarie" när man pratar om akvarium för fiskar och reptiler, eller lite större akvarium som på djurparker eller liknande. Enligt Språkrådet är detta dock felaktigt — "akvarium" är den enda korrekta singularformen av ordet, vilket också stämmer på andra ord som slutar på "ium", som exempelvis "seminarium".

Precis som akvarium är seminarium ett ord som i talspråk ofta förändras på precis samma sätt; det är vanligt att människor säger "seminarie" istället, eftersom det är lite enklare att säga och rullar bättre på tungan.


Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar eller andra typer av misstag på sidan. Vi gör alltid vårt bästa och arbetar för att informationen ska vara korrekt och aktuell.